top of page


DEMİR SÜLFAT FOLİK ASİT 30 TABLET

200 mg Ferrous Sulphate , 400 µg Folic Acid


DEMİR SÜLFAT FOLİK ASİT 30 TABLET

- Folik asit vücutta kan oluşumunda, hücre bölünmesinde, hücre yenilenmesinde ve hücre oluşumunda rol oynar.
- Folik asitin kalp krizi gibi birçok kötü hastalığın oluşumunu engellediği bilinmektedir,
arteriosklerozu azaltarak demans ve inme. Gebelikte önerilen folik asit takviyesi ve
Hamilelikten önce bile anne adaylarının sağlıklı bir hamilelik geçirmeleri ve hastalıktan korunmaları için önemli bir vitamindir.
Bebeğin gelişiminde oluşabilecek sorunlar.
-Vücudumuz folat yapamaz, bu nedenle gıda takviyesi ile alınmalıdır.
- Demir ayrıca hormonların oluşumunda, sinir sisteminin sağlığında ve gelişiminde önemli rol oynar,
ve temel hücre işleyişi.
- Vücut esas olarak demiri kırmızı kan hücresi proteinleri olan miyoglobin ve hemoglobinin bir parçası olarak kullanır,
Oksijenin taşınması ve depolanması için gerekli olan


Yetişkinler için önerilen doz günde bir kez 1 tablettir.

bottom of page