top of page

Türkiye’nin İlaç İthalat ve İhracatındaki Konumu

Sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve halk sağlığının sürdürülebilir olması ilaç

sektörünün gücü ile mümkündür. Sürekli artan Ar-Ge faaliyetleri sayesinde katma değeri yüksek

olan ilaç sektörü, ekonomik kalkınma açısından da büyük katkı sağlar. Türkiye’nin sektördeki

konumu gelişmiş teknolojisi, uzun tecrübelere dayanan üretim deneyimi ve ihracat (export)

olanaklarına sahip olması sebebiyle stratejik öneme sahiptir. Türkiye’de birçok gelişmiş ülke gibi

ilaç (medicine) ithalatı yapılırken çok sayıda ülkeye toptancı (wholesaler) olarak ihracat da

yapılmaktadır.

İlaç Sektörünün Genel Durumu

Demografik değişimler, yaşam sürelerindeki artış, hastalıklardaki yapısal değişim, pandemi,

küreselleşen dünya gibi birçok etken ilaç sektörüne duyulan ihtiyacı artırır. Sağlık hizmetlerindeki

ulaşılabilirliğin artması ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere, artan ithalat ve ihracat

rakamları ilaç sektörünü en büyük sektörlerden birisi konumuna getirmiştir.

Küresel ekonomide ilaç sektörü, yüksek maliyeti ve uzun süreli çalışmaların da etkisi ile en çok

Ar-Ge harcaması yapılan sektördür. Bu harcamalar her yıl düzenli olarak artış gösterir. Piyasanın

dinamik yapısı sayesinde reçeteli ve OTC ilaçlar uluslararası ticarette büyük önem taşır. İhracatta

ise önceki yıllara göre pandeminin de etkisi ile artış oranı yüksektir. 2020 yılı itibarıyla dünya

genelinde ilaç sektörünün ithalat (import) gerçekleştirdiği en büyük ülke Almanya olmuştur.

İhracatta ise ilk sıraları Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore alır. Asya ülkelerine ek olarak

Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde de yüksek potansiyele sahip ihracat pazarları

vardır.

Sektörün Türkiye Piyasasındaki Genel Durumu

Türkiye, Avrupa ülkeleri ile kıyaslanabilecek seviyede üretim kapasitesi ve teknolojiye sahip

ülkelerden biridir. Üretim gücü yüksek birçok ülke gibi Türkiye de koruma altında bulunan ve

üretimi için ileri seviyelerde teknoloji ihtiyacı olan ilaçları ithal eder. Bu ilaçların belli ilaç

merkezleri dışında üretimi bulunmadığı için ithalatı yapılmaktadır. İthal edilen ilaçlara ülkemizde

üretim maliyeti yüksek olan ilaçlar ve az ihtiyaç duyulan ilaçlar da dahildir.

İlaç ve eczacılık sektörünün genel ihracattaki payı ilk kez 2020 yılında %1’in üzerine çıkarak 1,8

milyar dolara ulaşmıştır. Bu büyüme bir önceki yıla göre %26,8 oranında bir büyümeye karşılık

gelir. Özellikle ihracatta gerçekleşen büyümenin en büyük payını TÜİK verilerine göre Güney

Kore ve ardından da Irak almıştır. Bu ülkeleri Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan takip eder.

İthalatta görülen artış ise %1,1 olarak gerçekleşmiştir. İhracatta olduğu gibi ithalatta da ilk sırada

yer alan ürün grubu tedavide ve korunmada kullanılan ilaçlar olmuştur. İthalatta ilk sırayı alan ülke

ise Almanya’dır.

Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilaç sektörünün bileşimi olan

tedarik, lojistik ve müşteri sorunları yaşanmıştır. Üretimde gerçekleşen durgunluk, karantina

dönemleri ve pandemi sebebi ile alınan önlemler ham madde fiyatlarında artışa neden olmuştur.


Yaşanan global salgının ardından ilaç sektörünün stratejik önemi ortaya çıkmış ve yerli üretimde

güçlü adımlar atılmıştır.

İhracatta en önemli husus uluslararası ticareti oluşturan müşterilerin taleplerini ve lojistik

ihtiyaçlarını karşılamak olarak öne çıkar. Reçeteli ve OTC ürünler, tıbbi cihazlar, diyet ürünleri ve

aşılar gibi ihracata konu birçok ürün bulunur. Bu ürünler içinden soğuk zincir (cold chain) ilaçların

uygun koşullarda saklanıp güvenilir bir şekilde gönderimi ise büyük önem taşır.

Sina Ecza Deposu, yönetmeliklere uygun güvenilir depolama koşulları sağlar. Hem yerel eczane

ve hastanelere hem de güvenli ve hızlı sevkiyat seçenekleri ile yurt dışına ihracat (export)

süreçlerini yönetir. Tüm ihtiyaçlara hızla cevap verebilecek bir yapıda olan Sina Ecza Deposu,

ülkemizden gerçekleşen ihracatın da önemli bir kısmını gerçekleştirmektedir.

5 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Expopharm Munich Fuarında Yerimizi Aldık

Eczacılık piyasasıyla ilgili her şey için Avrupa;nın en büyük ticaret fuarı olan Expopharm, 50 yılı aşkın bir süredir eczacılık piyasası için yılın merkezi sektör buluşması olmuştur. Münih Expopharm 1

Arab Health 2022 Fuarında Yerimizi Aldık

Arab Health, 2022 yılında, 24-27 Ocak 2022 tarihleri arasında canlı, yüz yüze ve 5 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında online olarak 47. kez düzenlendi. Etkinlik, 184 ülkeden 80.577 sağlık profesyoneli

Comments


bottom of page