Depo
Pazarlama
Orijinal

KÜRESEL İLAÇ SEKTÖRÜNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Küresel olarak nüfusun artmasıyla beraber ilaç talebinde oluşan yükseliş, sektörün büyümesini sağlar. Bu bağlamda sürdürülebilir bir pazar olması sayesinde yatırımcılar için önemli bir sektör haline gelir. İnsan ömrünün uzaması ve kaliteli yaşam sürme arzusu yalnız medicine, tedaviye yönelik ürünlerin değil bunların yanı sıra gıda desteği, bağışıklık direncini güçlendiren, rahat nefes almayı sağlayan vb. ürünlerin de talebini artırır.
Pandemiler ilaç piyasasında küresel etki yaratan günümüzdeki en önemli olaylar arasındadır. Dünya çapında pandemi ilan edildikten sonra hastane ve sağlık kurumlarının ilaca olan ihtiyacı artmış olmasına rağmen sürecin bilinmezliği ve lojistik alanda yaşanan sıkıntılar sonucu piyasa durgunluk dönemine girmiştir. Bu dönemde var olan tehdide yönelik Ar-Ge çalışmaları hızlanmış ve uygulanan tedavilerden sonuç alınmaya başlanmıştır. Aynı zamanda aşının geliştirilmesiyle birlikte sektör yeniden daha canlı bir hale gelmiştir.
Uluslararası ticaret pazarları içerisinde ilaç sektörü müşteri olarak en çok kamu kurumlarıyla çalışır. Kamu otoriteleriyle çalışmak ithalat ve ihracat açısından pek çok avantaj sunsa da insan sağlığına direkt etkisi bulunan ürünler olduğu için çok sıkı bir denetime tabi tutulması aksaklıklara sebep olabilir. Bununla birlikte kamu kurumları fiyat üzerinde de belirleyicidir. İlaç üreticileri istediği ya da ihtiyaç duyduğu artış oranıyla fiyatlandırma yapamadığında üretim ve özellikle Ar-Ge alanlarında daralma yaşayabilir.
Sektörün büyümesinde OTC (Over the Counter) diye nitelenen ve reçetesiz satılabilen ürünler de pay sahibidir. Bu ürünler arasında reçetesiz satılan ilaçların yanı sıra kozmetik, kişisel bakım, gıda takviyesi gibi yaşam standartlarını arttırmaya yönelik mamuller yer alır. Hayat tarzının değişmesi, bakımlı olmanın trend haline gelmesi gibi sosyal akımlar bu ürünlerin satış oranlarına etki eder.
Ar-Ge maliyetlerinin artması ve hükümetlerin fiyat politikaları göz önüne alındığında Amerika, Avrupa ve Japonya da yetim ilaçlar ve jenerik ilaçlar kategorisinde fiyat artışı olması mümkündür. Özellikle reçetesiz satılabilen jenerik ilaç kategorisindeki ürünler, hükümetlerin fiyat politikaları dışında kaldıklarından firmalar tarafından fiyat artışı yapılamayan ürünlerin maliyetlerini de yüklenmek durumunda kalabilir.
İlaç Sektörünün Yükselişinde Avantajlı ve Dezavantajlı Durumlar
Export ürünleri arasında geniş pay sahibi olan ilaç sektörünün avantajlı yönleri:
• Nüfusa ve yaş ortalamasının yükselmesine bağlı olarak sürekli talep olması.
• İlaç seçimi ya da satın alma adedinin son tüketiciye bağlı olmaması.
• Sürekli yenilenen bir pazar olması.
• Üretim için mevcut olan Ar-Ge yapısının taleplere kolayca uyum sağlayabilmesi.
• Çok sayıda ve nitelikli istihdam kapasitesinin yüksek olması.
• Hem global hem yerel üretici sayısının fazla olması.
• Sağlık turizmi ile birlikte hareket ederek birden fazla sektörün gelişimine destek sağlaması.
• Birden fazla sektöre yardımcı olması ve istihdamı artırması sayesinde sektöre yapılan devlet teşviklerinin yüksek olması.
• Teknolojik gelişmelerle paralel olarak Ar-Ge süreçlerinin giderek kısalması.
• Diğer sektörlerin ulaşamadığı ihracat mecralarına ulaşabilme gücü.
Yükseliş için pek çok avantaja sahip sektörün önüne çıkan engeller:
• Özellikle teknoloji firmalarının ilaç sektöründeki şirketlerle birleşerek sektördeki rekabeti artırmaları.
• Yerel sektörün ilaç çeşidi ve teknoloji bakımından ithalata bağımlı olması.
• Ekonomik dengesizliklerin ve döviz karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinin getirdiği finansal problemler.
• İthal ürünlerin ruhsat gerekliliğinde yaşanan sorunlar.
• Customer tarafında kamu kurumlarıyla çalışmanın getirdiği fiyatlandırma politikalarının olumsuz etkisi.
• İnsan sağlığına direkt etkili ürünler pazarı olduğundan diğer sektörlerden daha fazla kanuni sorumluluğa sahip olması.
• Hukuki düzlemde yapılan çalışmaların sürekliliği ve kanuni düzenlemelerin yoğun ve öngörülemez olması.
• Sektör için vazgeçilmez olan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının maliyetlerinin çok yüksek olması.
• Yüksek yatırım için gerekli sermaye bulmadaki sıkıntılar ve bu sıkıntılardan kaynaklanan rekabette geri kalma olasılığı.
• En büyük müşteri olan kamunun tasarruf tedbirlerinde sektörün dezavantajına kararlar alma riski.
• Pandemi önlemleri kapsamında gelen yasaklar ile birlikte iş gücünü azalması sonucu tedarik ve lojistik alanlarında ortaya çıkan aksaklıklar.
Küresel ilaç piyasasındaki hızlı yükselişe rağmen 25 yıllık deneyimiyle sektördeki değişimlere ayak uydurabilen esnek yapısı sayesinde Sina Ecza Deposu, yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarına hız kazanarak devam eder. Siz de Sina Ecza Deposu ile sektördeki ihtiyaçlarınıza yanıt bulabilirsiniz.

... Sina Eczane
2022-07-22
ITS
Hızlı büyüme
İlaçlar

PARALEL TİCARETTE ITS'NİN ÖNEMİ

Paralel ticarette ilaç takip sisteminin önemini anlayabilmek için öncelikle paralel ticaretin ne olduğunu anlamak gerekir. Paralel ticarette ilaç alım satım işleri yapan kişiler, başka bir ülkeden ilaç satın alır ve bu aldığı ilaçları ulusal mevzuata ve dil gereksinimlerine uyacak şekilde yeniden paketleyerek daha düşük bir fiyattan hedef pazara satabilir. Aynı şekilde bu kişiler, bir ülkede düşük fiyattan satılan bir ilacı alarak, başka bir ülkede daha yüksek fiyata satabilir. İlaçların paralel dağıtımı, ilaç tedarik zincirinde olumsuz sonuçlara sebep olabilen bir durumdur. Bu nedenle paralel ticarette ilaçların dağıtımı, AB ve ulusal mevzuatta da sıkı bir şekilde düzenlenir. Bu düzenlemeler dışında ilaç takip sistemi uygulamasıyla da etkili önlemler alınabilir. Bu sayede ekonomik kayıplar ve ilaçlara ulaşamama gibi paralel ticaretin olumsuz etkilerinin önüne geçilebilir.
İlaç Takip Sistemi Nedir?
İlaç takip sistemi kısaca İTS, ilacın üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tedarik zincirini takip eder. Sistem ilaç satışlarını kontrol eder. Üretici, ithalatçı, toptancı ve eczanelerden bildirim alarak bir ilacın sadece bir kez satılmasını sağlar. Üretim hattından depoya, depodan eczaneye ve eczaneden son kullanıcıya kadar her ilacı takip etmeye olanak tanıyan ilaç takip sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın takibindedir.
İlaç takip sistemi, etkili bir stok yönetimine izin veren bir uygulamadır. Aynı zamanda ilaç kullanımlardan kaynaklanan beklenmeyen yan etkiler tespit edildiğinde ilacın en kısa sürede geri çağrılması için üreticiye ya da ithalatçıya sevkini sağlar. Sistem etkin bir veri yönetimine olanak tanıyarak ilaçların kullanımı ile ilgili analizler oluşturulmasına da yardımcı olur. Tüm bu açılardan takip sisteminin ilaç ihracat ve ithalatında kullanılması oldukça yararlıdır. İlaç sektöründe güçlü bir konuma ulaşması beklenen Türkiye’de de ilaç takip sistemi aktif olarak kullanılır.
İTS'nin hedefi, ilaçların ulaşması gereken her birime güvenle iletilmesini sağlamak ve bu süreci garanti altına alarak sürdürmektir. İTS ile üretimden nihai kullanıcıya ulaşana kadar bir ilaç sağlık bakanlığının takibi altına alınır. Bu sayede herhangi bir sorun anında farklı yöntemlerle müdahale sağlanabilir. Sistem sayesinde tüm süreçler desteklenir.
İlaç Takip Sistemi Bulunmasının Faydaları
İlaçları izlemeye imkân veren ve güçlü bir araç olan ilaç takip sisteminin pek çok faydası bulunur. Bu faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Paralel ticareti önleyerek neden olabileceği kötü sonuçları ortadan kaldırır.
• İlaç güvenliğini sağlar ve sahte ilaç satışını önler.
• İlaçları tedarik zincirinin her aşamasında takip ederek sahte ve yasa dışı ilaçların sisteme girmesini engeller.
• Maliyetlerin azalmasına destek olur.
• Aynı ilacın birden fazla şekilde satılmasının önüne geçer.
• Kaçak ilaç satışını engeller.
• Kupür sahteciliğini ortadan kaldırır.
• Akılcı ilaç kullanım süreçlerinin oluşmasına yardımcı olur.
• Risk altındaki hastaların korunmasını sağlar.
• Operasyonel verimliliği ve hızı optimize eder.
• Yasadışı ilaç satışına engel olur.
• Sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedarik zincirine girmesini önler.
• İlaç takip sistemi, tedarik zincirinizdeki her şeyin izini takip etmenizi sağlar.
• Ürünlerin çevresel olarak da güvende kalmasına yardımcı olur.
• İlaçların kötüye kullanılmasını engeller.
• Gerçek zamanlı bilgilere ulaşmayı mümkün kılar.
• Tıbbi faturalandırma sürecinde yanlış bilgilendirme yapılmasının önüne geçer.
Bu faydaların yanı sıra hızlı, modern geri çağırma yönetimine olanak tanıması, marka imajının korunması ve tüketici güveni oluşturması da sayılabilir. Ayrıca bu sistem, karar vericilerin önemli bilgiler elde etmesini sağlayarak piyasa değerlendirmelerine büyük katkı sunar. Sistem sayesinde hasta güvenliği ve halk sağlığı için önemli olan veriler elde edilerek sistemin avantajları en üst seviyeye çıkarılabilir.
Modern bir takip ve izleme şekli olan İTS, ilaç tedarik zincirini daha güvenli hale getirme ve tüketicileri koruma ilkesi üzerine kurulmuştur. Sektördeki 25 yıllık tecrübesi ve sahip olduğu uzman kadrosu ile ilaç dağıtımında öğrenmek istediğiniz tüm bilgilere Sina Ecza Deposu ile ulaşabilirsiniz

... Sina Eczane
2022-07-22
Hızlı büyüme
İlaçlar
Uygun

TÜRKİYE'NİN GELİŞEN İLAÇ SEKTÖRÜ

İlaç sektörü, insan sağlığının korunması, yaşam süresinin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde en önemli role sahip sektörlerden biridir. İlaç sektörü aynı zamanda küresel düzeyde değerlendirildiğinde ithalat ve ihracat odaklarıyla uluslararası ticarete yön veren, ekonomik ve stratejik öneme sahip bir alan olarak kabul edilmektedir. Dünya çapındaki en büyük üçüncü sektör olarak kabul edilen ilaç sektörü Türkiye’de de en erken kurulan ve önemli üreticiler yetiştiren sektörlerden biridir. Ülkemiz özellikle son dönemde ilaç endüstrisindeki dışa bağımlılığın azaltılması ve ihracatçı ülkeler konumuna erişilmesi için önemli fiyat düzenlemeleri yapmış ve ilaçta yerlileştirme çalışmalarına yönelik desteklerini artırmıştır.
İlaç Sektörünün Büyüme Tetikleyicileri
Ortalama insan ömrünün gelişen tıp uygulamaları ve farmakolojik gelişmeler ışığında giderek uzaması ve bu doğrultuda yaşlı nüfusun toplam popülasyonda artış trendinde olması ilaç sektörünün gelişimi için önemli nedenlerden biridir. Benzer şekilde gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları ile düzenlediği ilaca ve hekime erişim kolaylığı da sektörün sürekli yenilenmesi ve büyümesi için anahtar niteliğinde girdilerden biri olarak nitelendirilmektedir. Tanı ve tedavi süreçleri için geliştirilen teknolojilerin hızlı teknolojik dönüşümü, bu süreçlerin ayrılmaz parçası olan ilaçların da çeşitlenmesini ve gelişmesini tetiklemektedir. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra elbette küresel düzeyde ortaya çıkan ya da tedavi protokolleri yeni belirlenen hastalıklar da bu konudaki girişimlerin hızlanmasına ve artırılmasına sebep olmaktadır. Netice itibariyle ilaç firmaları, tedavi amaçlı ya da takviye odaklı üretimlerini günden güne artmakta ve alandaki ileri teknoloji uygulamalar sayesinde pazardaki çeşitlilik büyük bir hızla artmaktadır. Yeni yaklaşımlarla OTC ürünleri müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde şekillendirilmekte ve bu gelişmeler karşısında ilaç firmaları da cold chain yatırımlarıyla yeni operasyonel stratejiler geliştirerek sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.
Türkiye’nin Küresel İlaç Sektöründeki Konumu
İlaç sektörü yalnızca üretici ve hasta arasındaki ilişkiler kapsamında değer yaratan bir pazar değildir. Sektörün yüksek eğitim seviyesine sahip personel istihdam etme eğilimi, teknoloji odaklı üretim prosesleri sayesinde katma değeri yüksek ürünlere ev sahipliği yapması, yüksek ar-ge ve ür-ge faaliyetlerinin yürütülmesi, üniversite- sanayi işbirliklerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi, tıp ve eczacılık alanlarına yapılan akademik katkılar ve yüksek ihracat potansiyeli sebebiyle ilaç sektörü pek çok açıdan stratejik bir gelişme alanıdır. Bu potansiyelin farkında olan Türkiye, alandaki üretici ve aracıları desteklemeye yönelik pek çok gelişim hedefi belirlemiş ve bazılarını uygulamaya koymuştur.
T.C. Sanayi Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2018 yılında dünyanın 17. büyük pazarı olarak kabul edilmektedir. Aynı kaynaktan edinilen bilgilere göre 2019 yılı itibariyle Türkiye reçeteli ilaç pazarı dağılımı göz önünde bulundurulduğunda pazarın %66’sını yenilikçi/ referans ilaçlar %34’ünü ise eşdeğer/ jenerik ilaçların oluşturduğu görülmektedir. Bu veriler, ülkemizin yenilikçi ilaç geliştirme girişimlerinde önemli bir çaba sarf ettiğini ortaya koymaktadır. İthalat rakamlarının düşürülmesi, ihracat oranlarımızın artırılması için en önemli kriterlerden biri olan yenilikçi ürün geliştirme hedeflerinin karşılığını bulduğu alanlardan biri de Türkiye ilaç sektörüdür.
Türkiye İlaç Sektörünün Yarını
Türkiye ilaç sektörü bugün 50 binin üzerindeki çalışanıyla, uluslararası standartlarda üretim yapan 89 ilaç tesisi ve 15 binden fazla ürünle 170’ten fazla ülkeye ihracat yapabilmektedir. Bu önemli gelişmelere rağmen dış ticaret dengesi bazında bir değerlendirme yapıldığında henüz istenilen seviyeye erişilemediği görülmektedir. Ülkemiz 2019 yılında ilaç sektöründe 1.442 milyon dolar ihracat büyüklüğüne sahipken, ithalat hacmi 5.556 milyon dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Bu rakamlar da sektörün dış ticaret dengesinin yaklaşık 4,1 milyar dolar açık verdiğini ortaya koymaktadır.
Bu tablonun arzu edilen dengeyi sağlar hale dönüştürülebilmesi için son derece kritik düzenlemeler yapılmış ve geliştirilen stratejiler gerek sektör temsilcileri gerekse devlet eliyle uygulamaya konmuştur. Fakat her sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de gelişim yapılan yatırımların büyüklüğüne, sahip olunan üretim ve dağıtım teknolojilerinin güncelliğine, rekabetçi sektör temsilcilerinin mevcudiyetine ve elbette istikrarlı büyüme gösteren lokomotif işletmelerin faaliyetlerine bağlıdır.
İlaç sektöründe 25 yılı geride bırakan Sina Ecza Deposu, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörün nabzını tutan, günümüze değil geleceğe yatırım yapan ve tüm paydaşlar için değer yaratma felsefesiyle faaliyetlerini sürdüren bir marka olarak ülkemizin alandaki hedeflerine gururla hizmet etmektedir. Araştırma geliştirmeden üretime, dağıtımdan müşteri uygulamalarına kadar pek çok kritik adım içeren sektörümüz için işletmemiz, kurumsal değerler rehberliğinde verdiği hizmetlerini sürdürmektedir. Siz de uluslararası işbirliği ağımızın bir parçası olun. Güvenle ve istikrarla birlikte büyüyelim.

... Sina Eczane
2022-07-22
İlaçlar
Uygun
Ticaret

ORİJİNAL İLAÇ MI JENERİK İLAÇ MI ?

Jenerik ilaçların artması ile günümüzde bu sektörü çevreleyen birçok soru bulunur. Jenerik ilaçlar markalı muadilleriyle gerçekten aynı mı? Orjinali kadar iyi performans gösterir mi? Eğer aynı performansa sahipse neden daha uygun fiyatlı? Bu ilaçlar, orjinalleri ile aynı klinik fayda ve riskleri gösterir. Çoğu insan, jenerik ilaçların genellikle orjinal ilaçlara göre daha uygun fiyatlı satılmasından dolayı endişelenir. Ancak bu ilaçlar, orjinal ilaçlar kadar güvenli ve etkilidir. Bir ilaç şirketi piyasaya yeni bir ilaç sunduğunda, ilacın araştırma, geliştirme, pazarlama ve tanıtımına büyük miktarda harcama yapar. Jenerik ilaçların fiyatlarının daha uygun olmasının nedeni ise, yeni bir ilaç geliştirme ve pazarlama harcamalarının farklı olmasından kaynaklanır.
Jenerik ilaçlar, maliyeti düşürmek ve ilaçları uygun fiyatlarla daha fazla kişiye ulaştırmaya imkân tanır. Jenerik ilaçların eşdeğer olduklarının kanıtlanması gerekir. Bu çalışmaları Amerika'da FDA, Avrupa Birliği'nde EMEA ve Türkiye'de ise, Sağlık Bakanlığı gerçekleştirir. Dolayısıyla, jenerik ilaçların daha düşük kaliteli tesislerde üretildiği veya markalı ilaçlara göre kalitesinin daha düşük olduğu düşüncesinde hiçbir gerçeklik bulunmaz. Tüm ilaç üretim tesisleri için aynı standartları uygulanır ve birçok ilaç şirketi hem orjinal hem de jenerik ilaçlar üretir.
Jenerik İlaç Nedir?
Jenerik ilaç, orjinal ilaçla aynı kullanım amacına, etkilere, risklere ve güvenliğe sahip ilaçtır. Daha basit bir ifade ile jenerik ilaçlar, farklı markalar altında satılan ancak orjinal ilaçla aynı aktif maddeleri içeren ilaçlar olarak tanımlanabilir. Jenerik ilaçlar, muadil ilaç olarak da adlandırılır. Jenerik ilaçlar, orijinal markalı ilaçlar kadar hızlı ve etkili çalışır. Farklı renk, tat ve markaya sahip olsa da, aynı tıbbi etkilere sahiptir. Eşdeğer bu ilaçlar, biyolojik ilaçlara oranla daha basit yapıda bulunan kimyasal bir ilacın orjinali dikkate alınarak üretilir. Jenerik ilaç, orjinal ilaç ile aynı etkiye sahip olmalı ve aynı tedavi sonucunu veriyor olmalıdır.
Yeni bir ilaç keşfedildiğinde, onu keşfeden şirket, diğer şirketlerin ilacı üretmesini ve satmasını engellemek için patent başvurusunda bulunur. İlacı geliştiren şirkete ilacı satma konusunda bir patent verilir. Yeni ilaçlar, başkalarının aynı ilacın jeneriklerini satmasını yasaklayan patentlerle korunur. İlaç üretim piyasasında patent koruma süresi, aktif maddenin belirlenmesinden itibaren genellikle 20 yıldır. İlacın geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi gibi şartlar düşünüldüğünde patent koruma süresi ortalama 5-10 yıl arasında olur. bir Verilen patent koruma süresi dolmak üzereyken diğer ilaç üreticileri ilacın jenerik versiyonlarını üretmek ve satmak için başvuruda bulunabilir. Başvuran şirketlerin benzer bir ilacı üretmesine izin verilirse bu üretilen ilaç jenerik ilaç olur. Aynı ilaçlarda marka ve isim farklılığına yol açan faktörün sebebi budur.
İthalat yolu ile Türkiye'ye gelen jenerik ilaçların da onay alabilmesi için orjinal muadilleriyle aynı yüksek standartları karşılaması gerekir. Jenerik yani muadil ilaçlar, günlük hayatta kullanılan orjinal ilaçlara farklı bir alternatif olarak ulaşım kolaylığı sağlar. Birden fazla jenerik ilaç, piyasada rekabet yaratır ve fiyatların düşmesine sebep olur. Bu da, ilaç rekabetini artırarak hastaların ilaçlara erişimini kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Eşdeğer ilaç kullanımının desteklenmesi, Türkiye'nin sektördeki konumu açısından rekabet gücü ve ihracat kapasitesinin arttığını gösterir.
Orjinal İlaç ve Jenerik İlaç Arasındaki Fark Nedir?
Orjinal ilaç ve jenerik ilaçlar arasındaki fark, ilaçların üretildiği koşullardadır. Ayrıca orjinal ve jenerik ilaçların aktif olmayan bileşenleri farklı olabilir. Bu farkı, ilaç etiketindeki bileşen listesine bakarak görebilirsiniz. Jenerik ilaç şirketleri orjinal ilaç şirketleri ile aynı yatırım maliyetlerini karşılamazlar. Bu nedenle jenerik ilaçların fiyatları daha uygun olabilir.
Yasalar, jenerik ilaçların tam olarak orjinal ilaçlara benzemesini yasaklar. Bu farklılıklar genellikle boyut, şekil ve rengi belirlemeye yardımcı olan boyalar, dolgu maddeleri ve koruyucular gibi kullanılan aktif olmayan bileşenlerden kaynaklanır. Bu farklılıklar, ilacın performansını, güvenliğini veya etkinliğini etkilemez. Hastaların doktor reçetesine uymalarının tavsiye edilmesinin nedeni budur. Çünkü doktorunuz vücudunuzda olumsuz reaksiyona neden olabilecek belirli bir ilaçtaki geçmişinizi ve bazı aktif olmayan bileşenleri eşleştirebilir. Doktorunuz reçetenizdeki ilacın ikamesine izin veriyorsa jenerik ilacı kullanabilirsiniz.
Piyasada ilk olmak çok zaman ve para gerektirir. İlaç keşfedilir, araştırılır, test edilir, geliştirilir, üretilir ve pazarlanır. İlaç şirketi, gerçekleştirmesi yıllar alan bir dizi laboratuvar çalışması yaparak ilacın güvenli ve etkili olmasını sağlar. Şirket ilk onayı aldığında ilaca bir marka adı vererek müşterilerine pazarlar.
Yasalar, ilaç üreticilerinin bir ilacın aktif ve inaktif bileşenlerini etiketinde listelemelerini şart koşar. Yasalar ayrıca jenerik ilaçların aynı aktif içerik ve kalitede olmasını talep eder. Aynı aktif bileşen, farklı ülkelerde farklı marka isimlerine sahip olur. Marka farklılıklarını yansıtması amacıyla jenerik ilaçlar, görünüm, renk, tat ve şekil bakımından orjinal ilaçlar ile tam olarak aynı değildir. Bu farklılık, ilacın ismi alanında da bulunur. Sonuç olarak, aynı aktif maddelerle farklı ilaç isimleri alırsınız.
Özetle, tıpta daha iyi bir erişim herkes için önemlidir. Jenerik ilaçlar da daha fazla noktaya daha kolay ulaşım sağlayarak iyileşme süreçlerine destek olabilir. Siz de, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti için 25 yıllık deneyim, değişen gereksinimlere çözüm sunan profesyonel, dinamik ve güvenilir yaklaşım ile Sina Ecza Deposunu tercih edebilirsiniz.

... Sina Eczane
2022-07-22
İlaçlar
Uluslararası
Uygun

İLAÇ DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Herhangi bir üreticinin nihai hedefi, ürünlerini ve hizmetlerini müşteriye pazarlamaktır. Bu nedenle, ürünlerinin sektöre dağıtımını gerçekleştirebilecekleri bazı kanallara ihtiyaçları vardır. Distribütörler bu süreçte devreye girer. Dağıtım ve dağıtıcı ilaç tedarik zincirinde anahtardır. İlaç distribütörleri, üreticilerin eczanelere ürün sağlamasını kolaylaştırarak sağlık sisteminde hayati bir rol oynar. Hastalara tedavi sağlamak için perde arkasında çalışarak ilaçların sorunsuz ve güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.
Eczaneler, hastaneler ve uzun süreli bakım tesislerinde hastaların ihtiyaç duyduğu ilaç veya ürünlerin stoklarının tükenmemesi için ilaç distribütörleri kesintisiz çalışır. İlacın güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayan kalite standartlarını oluşturmak ve sürdürmek, distribütörlerin ana amacıdır.
Verimli ve güvenilir ilaç dağıtımı için sistem, ilaç ve ürünlerin kayıt altına alınmasını, raporlanmasını ve doğru yere gönderilmesini sağlar. Distribütörlerin genel amacı, ilaçların kolayca erişilebilir olmasını ve kullanıma uygun şekilde ulaşmasını sağlamak olarak belirtilebilir.
İlaç Distribütörleri Nasıl Çalışır?
Distribütörler, güvenli ve verimli teslimat sağlamak için yenilikçi teknolojilerden yararlanarak karmaşık bir tedarik zincirini yönetir. Distribütörler, ülke genelindeki depolarda ve dağıtım merkezlerinde depolamak için doğrudan ilaç üreticilerinden ilaçları ve diğer tıbbi ürünleri satın alır. Eczaneler, hastaneler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, ihtiyaç duydukları ilaç ve ürünler için distribütörlere sipariş verir. Distribütörlerde bu siparişleri teslim eder. İlaç distribütörlüğü anlaşmaları ile aynı zamanda medikal ürünlerin, ilaçların ithalat ve ihracat işlemleri de sorunsuz gerçekleşir.
Distribütörler ilaç üretmez, reçete yazmaz veya ilaç tanıtımını yapmaz. Sağlık hizmeti sağlayıcınızın reçete ettiği ilaçların hastanenize, eczanenize ve diğer yerlere emniyetli ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlamaya yardımcı olur. İlaç dağıtımı kesintiye uğrar veya yanlış yönetilirse, üreticiler ilaçları hastalara, hastaneler ve eczanelere uygun, güvenli ve zamanında ulaştıramayabilir. Bu durumda, sağlık sisteminin aksamasına ve hastaların hayatının riske girmesine sebep olabilir.
Sağlık alanında distribütörler, uzman lojistik hizmetleri, teknolojik destek ve çözümler sunar. Distribütörler, ilaçların uygun bir şekilde saklandığından ve teslim edildiğinden emin olmak için tedarik zincirinin güvenliğini sürekli olarak izler, korur ve geliştirir. Stratejik yatırımlar sayesinde Türkiye’nin sektördeki konumu, son derece kapsamlıdır. Özellikle ülkenin jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye, küresel ilaç pazarının ayrılmaz bir parçasıdır.
İlaç Distribütörlerinin Sektördeki Yeri
İlaç distiribütörleri, reçeteli ilaçlara güvenli, hızlı ve düşük maliyetli erişim sağlayarak farmasötik tedarik zincirinin başında yer alır. Bununla birlikte, sürekli gelişen sağlık ekosisteminde, yeniliğe sürekli yatırım yapan distribütörler, hastalara ve tedarik zinciri ortaklarına değer katmayı amaçlar. Distribütörlerin rolleri, özel ilaçların ve katma değerli hizmetlerin sürekli büyümesi dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. Gelişen ve sürekli değişen sağlık sisteminde doğru ilaç distribütörünü seçmek her zamankinden daha önemlidir. Burada göz önünde bulundurulacak bazı kriterler şu şekilde belirtilebilir:
• Distribütörlerin envanterlerinin güvenli olduğundan ve sağladıkları hizmetlerin eczanelerin hastalarına daha iyi hizmet vermesine yardımcı olacağından emin olmak için gereken özeni göstermesi gerekir.
• Doğru distribütör, sektör yasaları ve yönetmeliklerine tam olarak uymalıdır.
• İlaçların orjinal olmasını sağlamalı ve üreticilerden eczanelere veya diğer kurumlara güvenli bir şekilde dağıtmak için saklama, emniyet gibi konularda en iyi uygulamaları kullanmalıdır.
• Doğru distribütör, sahte ilaçların tedarik zincirine girme riskinin en aza indirilmesini sağlamak için bir dizi pratik önlem uygular. Üretici ve tedarikçilerini dikkatli bir şekilde seçer, numune kontrolleri gerçekleştirir. Özellikle personelini eğitir ve faaliyetlerinin bir parçası olarak çalışanları için bilinçlenme eğitimleri düzenler.
• Eczacılar, hastaneler ve hastalar için değişen koşullara uyum sağlayacak şekilde yeni çözümler üretebilir.
• Depo kullanımını optimize eder.
• Distribütörlerin sağladığı hizmetler, hastalar tarafından görülmez ancak tedarik zincirinde hastaya muazzam fayda sağlayan bu hizmetler sağlık sistemine değer katar.
Sonuç olarak, ilaç distribütörleri, ilaç endüstrisinin kalbidir. Vatandaşlar için tüm sağlık ürünleri ve hizmetlerinin karmaşık tedarik zinciri ihtiyaçlarına özel çözümler sunar. Tedarik zincirindeki tüm paydaşların güvenilir tedarik zinciri ortaklarıdır. Onlar sayesinde sağlık kuruluşlarının stokları tükenmez ve sağlık sistemi aksamadan devam eder. Aynı zamanda ilaç üreticileri dağıtım görevini yerine getirmek için önemli miktarda mali, lojistik ve personel kaynakları harcamak zorunda kalmaz. Siz de, ihtiyaçlarınıza uygun çözümler bulmak için uluslararası toptan ilaç ihracatında uzman personel kadrosu ve 25 yıllık sektör tecrübesi ile hizmet veren Sina Ecza Deposunu tercih edebilirsiniz.

... Sina Eczane
2022-07-22
İlaçlar
Uluslararası
İhracat

ULUSLARARASI İLAÇ PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Uluslararası İlaç Pazarlama Faaliyetlerinden Öne Çıkanlar
Ürün pazarlama faaliyetleri, yeni ürünlerin geliştirilmesi veya mevcut ürünlerin değiştirilmesi ve bu ürünlerin mevcut veya yeni Pazar günlerine sunulması ile ilgilidir. Pazar günleri dünya, ilaç şirketlerini mevcut pazarlarını genişletmeye ve sürekli olarak yeni pazarlar aramaya zorluyor. Farmasötik pazarlama, tıbbi ilaçların reçete edilmesini, tedarik edilmesini, satın alınmasını veya kullanımını teşvik etmek amacıyla üreticiler tarafından yürütülen tüm bilgilendirici ve ikna edici faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bu faaliyetler, reklam, bire bir satış ziyaretleri, ücretsiz numuneler, tedavi kararlarını etkileyebilecek eğitim ve bilimsel etkinliklere sponsorluk gibi bir dizi faaliyeti kapsamaktadır.
İlaç firmaları satış gelirlerinin büyük bir kısmını tanıtım faaliyetlerine harcamaktadır. Üreticilerin ilaç geliştirme maliyetlerini karşılayabilmesi ve yatırım getirisi alabilmesi için her yeni ilacın satılması gerekir. Üreticiler, yeni ilacın amaçlanan etkiye yeterli ölçüde sahip olduğunu kanıtlamalıdır.
İlaç Pazarlama Teknikleri Nelerdir?
İlaç firmalarının pazarlama faaliyetleri coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. Uluslararası ilaç pazarlama faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir:
Satış Temsilcileri: Satış personeli istihdam etmek ve daha sonra yeni müşteriler oluşturmak istediğiniz bölgelere ve Pazar günleri atamak için geleneksel yöntem bugün hala yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ücretsiz Numuneler: En büyük kategori, ilaçları tanıtmak için hekimlere bire bir ziyaretlerde bulunan ve genellikle reklamı yapılan ilaçların ücretsiz numunelerini sağlayan satış temsilcileridir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomilerinde, eczacılara belirli satış hacimlerinin elde edilmesiyle bağlantılı olarak hediye verilmesi de pazarlama faaliyetlerinin önemli bir bileşenidir.
Doğrudan Tüketiciye Reklam: Çoğu ülke, reçeteli ilaçların doğrudan tüketiciye reklamını yasaklar. Çoğu ülke, reçetesiz satın alınabilecek ilaçların halka açık reklamlarına izin vermektedir. Ancak, reçeteli ilaçların reklam yoluyla doğrudan tüketiciye ulaşmasına izin veren Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'da bile çoğu pazarlama faaliyeti sağlık profesyonellerini hedef almaktadır. Birçok yoksul ülkede ise yalnızca reçeteli ilaçlar hem doğrudan satılmakta hem de halka reklamı yapılmaktadır.
Müşteri Etkileşimleri: Bu aktivite, ilgi çekici içerik ve deneyimler yaratmayı amaçlar. Bu şekilde etkileşimi ve katılımı teşvik eder.
Dergi ve Basılı Yayın Reklamcılığı: Dergiler ve yayınlar, müşteri tabanının oluşturulduğu farklı seviyelerde bir pazarlama faaliyetini temsil eder. Hedef kitleye reklam vermek isteyen ilaç firmaları bu yöntemi kullanabilir.
Bilimsel Araştırma: İlaç ve biyoteknoloji şirketleri, klinik araştırma yönetim süreçlerini bilimsel araştırmalar yoluyla pazarlayabilirler.
Arama Motoru Optimizasyonu: Günümüzde çok sayıda ilaç firmasının Aralık ayında görünürlüğünü artırmak için dijital öncelik stratejileri.
Sosyal Medya Platformları: Bu platformlar, pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için hem organik hem de ücretli yollarla hedeflenebilecek ilgili kişilerden oluşan bir hedef kitle sağlar.
E-postalar ve E-promosyonlar: Kuruluşlar belirli bir ücret karşılığında e-posta listeleri kiralayabilir. Böylece ürünlerini o e-posta listesindeki abonelere satabilir.
İlaç Pazarlamasının Olumlu ve Olumsuz Sonuçları Nelerdir?
Promosyona dayalı Pazar genişlemeleri karlılığı artırır, ancak uygunsuz ilaç reçetesi riski gibi olasılıkları da beraberinde getirebilir. İlaç Pazar artan sağlık harcamaları ile hızla büyümeye devam ediyor.
İlaç pazarlama yöntemlerinin bazı olumlu katkıları olabilir. Bunlar:
• Hastaları bir sağlık görevlisiyle iletişime geçmeye yönlendirmek
• Ürün rekabetini teşvik etmek ve fiyatları düşürmek olarak da tanımlanabilir.
İlaç pazarlama yöntemlerinin de bazı olumsuz etkileri olabilir. Bunlar:
• İlacın yararlarının aşırı vurgulanması
* Güvenlik profilleri tam olarak bilinmeden yeni ilaçları teşvik etmek
• Aşırı ilaç kullanımına neden olmak
• Sağlık görevlileri ve hastalar arasındaki ilişkiler zorlama olarak deşifre edilebilir.
Tüm bu olumlu ve olumsuz etkilerine ek olarak, sağlık sistemlerinde doğrudan tüketiciye yönelik reklamların klinik ve ekonomik etkileri konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Pazarlama Faaliyetleri İlaç Kullanımını Etkiler mi?
Yapılan araştırma sonucunda pazarlama faaliyetlerinin reçete yazma ve ilaç kullanım kararları üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu belirtilmektedir. Ücretsiz numune verilmesinin de bu kararları etkilediği görülmektedir. Reçeteli ilaçların doğrudan tüketiciye reklamının ilaç reçeteleme ve kullanımını etkilediğine dair kanıtlar sunulmaktadır. Buna rağmen, tüketiciye yönelik reklamların yasak olduğu durumlarda bile, halkı hedefleyen reklam kampanyalarının satışları etkileyebileceğine dair kanıtlar vardır.
Gereksiz veya uygunsuz ilaç kullanımından kaynaklanan zarar potansiyeli nedeniyle, ilaç tanıtımı diğer reklam türlerine göre daha fazla düzenlemeye tabidir.Bir ilacın pazarlama için onaylanması için aşağıdaki noktaların onaylanmış bilgilerinin incelenmesi gerekir:
• Ürün özellikleri ve kullanım koşulları
• İlacın tedavi etmeyi amaçladığı durum veya koşullar
• Uygun hasta popülasyonunu seçin
* İlacın dozu ve uygulama yöntemi
* Kontrendikasyonlar ve ilacın gözlemlenen faydası
İlaçların tanıtımını düzenleyen düzenlemeler genellikle onaylanmış ürün bilgileriyle tutarlılık gerektirir. İlaçların piyasaya sürülmesi, kullanım hacimlerinin artması ve en yeni, en pahalı ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi yoluyla ilaçların maliyetleri üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Sonuç olarak, ilaç şirketlerinin gelişmeye devam edebilmeleri için, sağlıklarının önemli olduğunun daha fazla farkında olan ve bütünsel sağlık sonuçlarına daha fazla odaklanan hastalarla iletişim kurmaları gerekiyor. Bu, doğru bilgiyi iletmek için uygun kanalları kullanarak ilaçların ötesine geçerek hastalara odaklanmak anlamına gelir. Sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip olan ve müşterisini önemseyen Sina Ecza Deposu ile müşterilerinizin güvenli ve kesintisiz sağlık hizmeti almalarını da sağlayabilirsiniz.

... Sina Eczane
2022-07-22
Maske
Eldiven
Yerli

GALENİK ÜRÜNLER


Sina Ecza Deposu olarak hastane ve eczanelerde sıklıkla kullanılan ve yüksek miktarlarda tüketilen galenik ürünleri üst düzey kalite ve hızlı teslimat ile müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Galenik Nedir?
Galenik ürünler, ismini eski dönemde yaşamış bir tıp doktoru ve bilim insanı olan Galen’den alan, etkin kullanım için ilaç ham maddelerinin çeşitli şekillerde birleştirilerek hazırlanmış formlarıdır. Galenik ilaç veya ürünler, birlikte daha etkili olabilecek farklı ham maddelerin bir araya getirilmesiyle veya vücutta emilim oranının artırılması için ilaçların farklı maddelerle birlikte özel bir formda hazırlanması sonucunda elde edilir. Örnek vermek gerekirse hemen her sağlık kuruluşunda bulunan ve pansumanlarda antiseptik madde olarak kullanılan tentürdiyot, iyot ile poli-1-vinil-2 prolidon (povidon) karışımından oluşan bir çözelti ve galenik üründür. Bir diğer galenik ürün olan vazelin ise ham petrol, çeşitli yağlar ve balmumunun birleşiminden meydana gelir.
Hastane ve Eczane Ürünleri:
Sağlık kuruluşlarında ve eczanelerde sık sık tüketilen povidon iyot, vazelin, hidrojen peroksit gibi galenik ürünler, her zaman ihtiyaç halinde olan ve sürekli olarak yeterli stokta bulundurulması gereken ürünlerdir. Güvenli paketleme, hızlı tedarik, yüksek adet kapasitesi gibi avantajlarla galenik ürünlerimizi müşterilerimize en uygun fiyat ile sunuyoruz. Bunların yanı sıra yerli üretim ve uluslararası pazarda tercih edilen yabancı markalardan temin ettiğimiz toptan ilaç ham maddeleri ve galenik ilaçlar ile müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen ürünlerin tedariğini sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

... Sina Eczane
2022-07-22
Yerli
Fiyat
Dirseklik

ORTOPEDİK ÜRÜNLER

Modern hayatın getirdiği hareketsizlik, insan vücudu üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Hareketsizlik sonucu vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar ve duruş bozuklukları oluşabilir. Kişilerin yaşam standardının düşmesine neden olan bu olumsuzlukların önüne geçmek ve ağrıların ilerlemesini yavaşlatmak için medikal ürünler kullanılabilir. Peki vücudun konfor seviyesini arttırmayı amaçlarken aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanım alanı bulan ortopedik ürünler nelerdir? Nasıl kullanılır? Faydaları nelerdir?
Ortopedik Ürünlerin Faydaları Nelerdir?
Ortopedik ürünler, eklemlerin ve hareketli organların hareketlerini düzenlemek için kullanılan aletlerdir. İnsan vücudunu desteklemesi ortopedik ürünlerin en önemli fonksiyonudur. Bu sayede vücudun duruşu ve şekil bozuklukları düzeltilmeye çalışılır. Aynı zamanda kol ve bacakların, eklemlerin, omuriliğin düzgün hareket ettirilmesi amaçlanır. Ağırlık eşit şekilde dağıtılarak vücudun herhangi bir noktasına fazla yük binmesi önlenir.
Ortopedik ürünler genel olarak küçük, orta ve büyük olmak üzere standart boyutlarda üretilerek hazır olarak satılır. Öte yandan hastanın ölçüleri alınarak kendisine özel olarak hazırlanması da mümkündür. Hastanın vücuduna uygun olan boyutta bir ürün kullanması, kişinin beklenen faydaya ulaşabilmesi açısından önemlidir.
Önemle ekleyelim ki bu ürünler doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Aksi halde üründen fayda sağlanamayacağı gibi bilinçsiz kullanım sonucu vücutta büyük zararlar oluşabilir.
Sık Kullanılan Ortopedik Ürünler ve Kullanım Şekilleri
Vücudun çeşitli bölgelerini destekleme fonksiyonu olan çok sayıda ortopedik ürün bulunur. Bunlar arasında en sık kullanım alanı bulanlar ise şu şekilde sıralanabilir:
• Ortopedik boyunluk: Boynu destekleme fonksiyonu olan boyunluğun kullanım amacı hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Boyunluk yalnızca boynu dinlendirici amaçla kullanılıyor olabilir. Bu durumda sünger kullanılarak üretilmiş yumuşak boyunluklar yeterli olur. Travma ya da ameliyat sonrası ciddi vakalarda ise sert malzemeden üretilen boyunluklar tercih edilir. Hastanın ensesinden sırtına kadar dayanırken aynı zamanda çeneyi de içine alan bu ürünlerde amaç, boyun hareketlerinin tamamen engellenmesi ve böylece iyileşme sürecinin hızlanmasıdır.
• Korse: Korse denilince akla ilk olarak zayıf görünmek gibi estetik faydaları gelse de korsenin tıbbi anlamda çok farklı işlevleri bulunur. Sırt desteği sağlama özelliği bulunan korseler, vücut duruşunu düzeltir ve dikleştirir. Özellikle masa başında çok zaman geçiren kişilerin sıklıkla yaşadıkları kamburluk sorunu için korse kullanımı oldukça faydalıdır. Korse aynı zamanda bele yapılan baskıyı azaltarak bel ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Korse seçiminde vücut bedenine uygun olmasına dikkat etmek önemlidir. Bol bir korse kullanılması durumunda beklenen faydaya ulaşılamaz. Vücuda fazla sıkı gelen bir korse kullanımı ise karın bölgesine baskı yapacağı için özellikle sindirim sisteminde olumsuzluklara neden olabilir.
• Ayak parmak düzenleyici: Ayak başparmağındaki açısal bozukluk nedeniyle zaman içerisinde başparmağın dış kısmında bunyon denilen bir yumru oluşabilir. Ayaktaki kemikleri birbirine bağlayan bağların zaman içinde esnemesi sonucu oluşan bu durum, görsel olarak rahatsız edici olmasının yanı sıra uzun süre ayakta kalındığında ağrıya sebep olur. Ayak parmak düzenleyici kullanımı ile başparmak desteklenerek duruşu düzeltilebilir. Başparmak ile ikinci parmak arasına konulan bu ortopedik ürün sayesinde bunyon oluşumu yavaşlatılırken ağrıların da azaltılması amaçlanır.
• Ortopedik yastık: Ortopedik yastık, yatar pozisyondayken boynun doğal kıvrımlarını doldurarak boyun boşluğu nedeniyle oluşabilecek şekil bozukluklarını engeller. Boyun ve omurganın hizalanması sayesinde boyun ağrısı riski azalmış olur. Ayrıca boyun düzleşmesi gibi olumsuzlukların önlenmesine yardımcıdır.
• Dizlik: Dizlik genellikle çarpma, sıyrılma ve zorlanma gibi yaralanmaları önlemek amacıyla kullanılan koruyucu bir ortopedik üründür. Öte yandan yaralanma sonrası iyileşme döneminde de kullanılabilir. Gün içinde ufak aktivitelerde dahi eklemlerde ağrı oluyorsa dizlik ile bu ağrılar hafifletilebilir. Ayrıca menisküs yaralanmaları, kireçlenme ve kemik erimesi gibi daha ciddi durumlarda da tedavi amaçlı olarak dizlik kullanılabilir.
• Bileklik: Bileklik, el bileğinde ve parmaklarda ağrı olması durumunda kullanılan bir ortopedik üründür. Başparmağı ve diğer parmakları birbirinden ayıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede eklemlerin ve parmakların doğru duruşunu destekleyerek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Bazı bileklikler yalnızca dinlenme sırasında kullanılabilirken bazıları elin kullanıldığı aktiviteler sırasında da takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Sina Ecza Deposu olarak sağlığınıza kavuşmanız ve konforlu bir hayat geçirebilmeniz için geniş ortopedik ürün yelpazemizle sizlere destek olmak için yanınızdayız!

... Sina Eczane
2022-07-22
Maske
Yerli
Sonda

TIBBİ SARF MALZEMELER


Hastanelerde ve kliniklerde gün içerisinde sürekli olarak kullanılan ve hızlıca tükenebilen tıbbi sarf malzemelerini Sina Ecza Deposu olarak birinci kalitede tedarik ederek müşterilerimize ulaştırıyoruz. Hem yerli üretimi yapılan ürünlerden hem de uluslararası markalara ait sarf malzemelerden seçenekler sunuyor, müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda farklı türdeki ürünler temin ederek depolarımızda sürekli olarak yeterli miktarda ürün bulunduruyoruz.

Acil İhtiyaçlar İçin Hızlı Sevkiyat
Sürekli tüketim halinde olması nedeniyle tıbbi sarf malzemelerinde ihtiyaç duyulan miktarlar dönemsel farklılıklar gösterebiliyor. Bazı dönemlerde daha fazla tüketim söz konusu olduğunda müşterilerimizin acil ihtiyaçları doğabiliyor. Bunları karşılayabilmek adına hızlı sevkiyat ve yüksek tedarik kapasitesi imkanlarını bir arada sunuyoruz. Kan alma tüpü, galoş, bone, kateter, sonda, cerrahi önlük, disposable bistüri ve daha yüzlerce sarf malzemesini dünya standartlarındaki yüksek kalite ürünler arasından temin ederek en uygun fiyat ile müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Güvenilir Birinci Kalite Sarf Malzemeleri
Tıbbi sarf malzemelerinde kayıpların önlenmesi ve tıbbi işlemlerin en sağlıklı şekilde yürütülmesi en yüksek kalitedeki ürünlerin kullanılması ile mümkündür. Sina Ecza Deposu olarak satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin en kaliteli malzemelerden üretilmiş olan dünya standartlarında olmasına özen gösteriyoruz. Bu sayede dayanıksızlık veya üretim hatası gibi nedenlerden kaynaklı ürün kayıplarının önüne geçiyoruz. Ülkemizdeki mevcut piyasaya ürün sunmanın haricinde dünyanın çeşitli ülkeleri ile import (ithalat) ve export (ihracat) işlemleri yürüterek gerekli ithal ürünleri ülkemize getirirken yerli üretimdeki ürünlerimizi ise yurt dışına ihraç ediyoruz.

... Sina Eczane
2022-07-22