KÜRESEL İLAÇ SEKTÖRÜNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Küresel olarak nüfusun artmasıyla beraber ilaç talebinde oluşan yükseliş, sektörün büyümesini sağlar. Bu bağlamda sürdürülebilir bir pazar olması sayesinde yatırımcılar için önemli bir sektör haline gelir. İnsan ömrünün uzaması ve kaliteli yaşam sürme arzusu yalnız medicine, tedaviye yönelik ürünlerin değil bunların yanı sıra gıda desteği, bağışıklık direncini güçlendiren, rahat nefes almayı sağlayan vb. ürünlerin de talebini artırır.
Pandemiler ilaç piyasasında küresel etki yaratan günümüzdeki en önemli olaylar arasındadır. Dünya çapında pandemi ilan edildikten sonra hastane ve sağlık kurumlarının ilaca olan ihtiyacı artmış olmasına rağmen sürecin bilinmezliği ve lojistik alanda yaşanan sıkıntılar sonucu piyasa durgunluk dönemine girmiştir. Bu dönemde var olan tehdide yönelik Ar-Ge çalışmaları hızlanmış ve uygulanan tedavilerden sonuç alınmaya başlanmıştır. Aynı zamanda aşının geliştirilmesiyle birlikte sektör yeniden daha canlı bir hale gelmiştir.
Uluslararası ticaret pazarları içerisinde ilaç sektörü müşteri olarak en çok kamu kurumlarıyla çalışır. Kamu otoriteleriyle çalışmak ithalat ve ihracat açısından pek çok avantaj sunsa da insan sağlığına direkt etkisi bulunan ürünler olduğu için çok sıkı bir denetime tabi tutulması aksaklıklara sebep olabilir. Bununla birlikte kamu kurumları fiyat üzerinde de belirleyicidir. İlaç üreticileri istediği ya da ihtiyaç duyduğu artış oranıyla fiyatlandırma yapamadığında üretim ve özellikle Ar-Ge alanlarında daralma yaşayabilir.
Sektörün büyümesinde OTC (Over the Counter) diye nitelenen ve reçetesiz satılabilen ürünler de pay sahibidir. Bu ürünler arasında reçetesiz satılan ilaçların yanı sıra kozmetik, kişisel bakım, gıda takviyesi gibi yaşam standartlarını arttırmaya yönelik mamuller yer alır. Hayat tarzının değişmesi, bakımlı olmanın trend haline gelmesi gibi sosyal akımlar bu ürünlerin satış oranlarına etki eder.
Ar-Ge maliyetlerinin artması ve hükümetlerin fiyat politikaları göz önüne alındığında Amerika, Avrupa ve Japonya da yetim ilaçlar ve jenerik ilaçlar kategorisinde fiyat artışı olması mümkündür. Özellikle reçetesiz satılabilen jenerik ilaç kategorisindeki ürünler, hükümetlerin fiyat politikaları dışında kaldıklarından firmalar tarafından fiyat artışı yapılamayan ürünlerin maliyetlerini de yüklenmek durumunda kalabilir.
İlaç Sektörünün Yükselişinde Avantajlı ve Dezavantajlı Durumlar
Export ürünleri arasında geniş pay sahibi olan ilaç sektörünün avantajlı yönleri:
• Nüfusa ve yaş ortalamasının yükselmesine bağlı olarak sürekli talep olması.
• İlaç seçimi ya da satın alma adedinin son tüketiciye bağlı olmaması.
• Sürekli yenilenen bir pazar olması.
• Üretim için mevcut olan Ar-Ge yapısının taleplere kolayca uyum sağlayabilmesi.
• Çok sayıda ve nitelikli istihdam kapasitesinin yüksek olması.
• Hem global hem yerel üretici sayısının fazla olması.
• Sağlık turizmi ile birlikte hareket ederek birden fazla sektörün gelişimine destek sağlaması.
• Birden fazla sektöre yardımcı olması ve istihdamı artırması sayesinde sektöre yapılan devlet teşviklerinin yüksek olması.
• Teknolojik gelişmelerle paralel olarak Ar-Ge süreçlerinin giderek kısalması.
• Diğer sektörlerin ulaşamadığı ihracat mecralarına ulaşabilme gücü.
Yükseliş için pek çok avantaja sahip sektörün önüne çıkan engeller:
• Özellikle teknoloji firmalarının ilaç sektöründeki şirketlerle birleşerek sektördeki rekabeti artırmaları.
• Yerel sektörün ilaç çeşidi ve teknoloji bakımından ithalata bağımlı olması.
• Ekonomik dengesizliklerin ve döviz karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinin getirdiği finansal problemler.
• İthal ürünlerin ruhsat gerekliliğinde yaşanan sorunlar.
• Customer tarafında kamu kurumlarıyla çalışmanın getirdiği fiyatlandırma politikalarının olumsuz etkisi.
• İnsan sağlığına direkt etkili ürünler pazarı olduğundan diğer sektörlerden daha fazla kanuni sorumluluğa sahip olması.
• Hukuki düzlemde yapılan çalışmaların sürekliliği ve kanuni düzenlemelerin yoğun ve öngörülemez olması.
• Sektör için vazgeçilmez olan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının maliyetlerinin çok yüksek olması.
• Yüksek yatırım için gerekli sermaye bulmadaki sıkıntılar ve bu sıkıntılardan kaynaklanan rekabette geri kalma olasılığı.
• En büyük müşteri olan kamunun tasarruf tedbirlerinde sektörün dezavantajına kararlar alma riski.
• Pandemi önlemleri kapsamında gelen yasaklar ile birlikte iş gücünü azalması sonucu tedarik ve lojistik alanlarında ortaya çıkan aksaklıklar.
Küresel ilaç piyasasındaki hızlı yükselişe rağmen 25 yıllık deneyimiyle sektördeki değişimlere ayak uydurabilen esnek yapısı sayesinde Sina Ecza Deposu, yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarına hız kazanarak devam eder. Siz de Sina Ecza Deposu ile sektördeki ihtiyaçlarınıza yanıt bulabilirsiniz.