PARALEL TİCARETTE ITS'NİN ÖNEMİ

Paralel ticarette ilaç takip sisteminin önemini anlayabilmek için öncelikle paralel ticaretin ne olduğunu anlamak gerekir. Paralel ticarette ilaç alım satım işleri yapan kişiler, başka bir ülkeden ilaç satın alır ve bu aldığı ilaçları ulusal mevzuata ve dil gereksinimlerine uyacak şekilde yeniden paketleyerek daha düşük bir fiyattan hedef pazara satabilir. Aynı şekilde bu kişiler, bir ülkede düşük fiyattan satılan bir ilacı alarak, başka bir ülkede daha yüksek fiyata satabilir. İlaçların paralel dağıtımı, ilaç tedarik zincirinde olumsuz sonuçlara sebep olabilen bir durumdur. Bu nedenle paralel ticarette ilaçların dağıtımı, AB ve ulusal mevzuatta da sıkı bir şekilde düzenlenir. Bu düzenlemeler dışında ilaç takip sistemi uygulamasıyla da etkili önlemler alınabilir. Bu sayede ekonomik kayıplar ve ilaçlara ulaşamama gibi paralel ticaretin olumsuz etkilerinin önüne geçilebilir.
İlaç Takip Sistemi Nedir?
İlaç takip sistemi kısaca İTS, ilacın üretiminden son kullanıcıya ulaşmasına kadar tedarik zincirini takip eder. Sistem ilaç satışlarını kontrol eder. Üretici, ithalatçı, toptancı ve eczanelerden bildirim alarak bir ilacın sadece bir kez satılmasını sağlar. Üretim hattından depoya, depodan eczaneye ve eczaneden son kullanıcıya kadar her ilacı takip etmeye olanak tanıyan ilaç takip sistemi, Sağlık Bakanlığı’nın takibindedir.
İlaç takip sistemi, etkili bir stok yönetimine izin veren bir uygulamadır. Aynı zamanda ilaç kullanımlardan kaynaklanan beklenmeyen yan etkiler tespit edildiğinde ilacın en kısa sürede geri çağrılması için üreticiye ya da ithalatçıya sevkini sağlar. Sistem etkin bir veri yönetimine olanak tanıyarak ilaçların kullanımı ile ilgili analizler oluşturulmasına da yardımcı olur. Tüm bu açılardan takip sisteminin ilaç ihracat ve ithalatında kullanılması oldukça yararlıdır. İlaç sektöründe güçlü bir konuma ulaşması beklenen Türkiye’de de ilaç takip sistemi aktif olarak kullanılır.
İTS'nin hedefi, ilaçların ulaşması gereken her birime güvenle iletilmesini sağlamak ve bu süreci garanti altına alarak sürdürmektir. İTS ile üretimden nihai kullanıcıya ulaşana kadar bir ilaç sağlık bakanlığının takibi altına alınır. Bu sayede herhangi bir sorun anında farklı yöntemlerle müdahale sağlanabilir. Sistem sayesinde tüm süreçler desteklenir.
İlaç Takip Sistemi Bulunmasının Faydaları
İlaçları izlemeye imkân veren ve güçlü bir araç olan ilaç takip sisteminin pek çok faydası bulunur. Bu faydalar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Paralel ticareti önleyerek neden olabileceği kötü sonuçları ortadan kaldırır.
• İlaç güvenliğini sağlar ve sahte ilaç satışını önler.
• İlaçları tedarik zincirinin her aşamasında takip ederek sahte ve yasa dışı ilaçların sisteme girmesini engeller.
• Maliyetlerin azalmasına destek olur.
• Aynı ilacın birden fazla şekilde satılmasının önüne geçer.
• Kaçak ilaç satışını engeller.
• Kupür sahteciliğini ortadan kaldırır.
• Akılcı ilaç kullanım süreçlerinin oluşmasına yardımcı olur.
• Risk altındaki hastaların korunmasını sağlar.
• Operasyonel verimliliği ve hızı optimize eder.
• Yasadışı ilaç satışına engel olur.
• Sahte veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedarik zincirine girmesini önler.
• İlaç takip sistemi, tedarik zincirinizdeki her şeyin izini takip etmenizi sağlar.
• Ürünlerin çevresel olarak da güvende kalmasına yardımcı olur.
• İlaçların kötüye kullanılmasını engeller.
• Gerçek zamanlı bilgilere ulaşmayı mümkün kılar.
• Tıbbi faturalandırma sürecinde yanlış bilgilendirme yapılmasının önüne geçer.
Bu faydaların yanı sıra hızlı, modern geri çağırma yönetimine olanak tanıması, marka imajının korunması ve tüketici güveni oluşturması da sayılabilir. Ayrıca bu sistem, karar vericilerin önemli bilgiler elde etmesini sağlayarak piyasa değerlendirmelerine büyük katkı sunar. Sistem sayesinde hasta güvenliği ve halk sağlığı için önemli olan veriler elde edilerek sistemin avantajları en üst seviyeye çıkarılabilir.
Modern bir takip ve izleme şekli olan İTS, ilaç tedarik zincirini daha güvenli hale getirme ve tüketicileri koruma ilkesi üzerine kurulmuştur. Sektördeki 25 yıllık tecrübesi ve sahip olduğu uzman kadrosu ile ilaç dağıtımında öğrenmek istediğiniz tüm bilgilere Sina Ecza Deposu ile ulaşabilirsiniz